Sign in to see fewer ads

Ex-convict na kakalaya lang, wala na palang asawa at anak na uuwian

June 13, 2018 11:44

00:00 / 09:34

7 plays

Bagong laya na napagbintangan lamang sa salang di nya ginawa, nakulong ng 4 na taon. May iba na palang kinakasama ang kanyang live-in-partner at may bagong anak na dito. Mabubuo pa ba ang pamilya? Read more

{"autoscroll": false}
11:44 11:54
---
v2018-06-13T14:49:44+00:00energy
575

We are sorry, audio play could not be started. Please try again in a few minutes

Send us the error detail
  • energy
  • 1528901098
  • 574
  • http://chunkserver.radiocut.fm/
  • audiocut
  • /radiostation/energy/has_recordings_at/1528901098
  • 0
  • Asia/Manila
  • 480
  • /audiocut/playing/546838/

We're sorry. We do not have this radio recordings for the time requested. You can click on 'Change' to go to another day or time. This radio is recorded Lun-Dom 00-23:59